Παρουσίαση Υπηρεσιών

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η ARGOS SECURITY δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας τόσο στον τομέα της Φυσικής, όσο και στο τομέα της Ηλεκτρονικής ασφάλειας.

  • Στον τομέα της Φυσικής Ασφάλειας παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας, όλες τις ημέρες του έτους σε 24ωρη βάση.
  • Στον τομέα της Ηλεκτρονικής Ασφάλειας παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, πάσης μορφής και είδους.
  • Στον τομέα των ειδικών δραστηριοτήτων, διαθέτει τμήμα συνοδείας (Προσωπική Ασφάλεια) υψηλών προσώπων (V.I.P.) και μπορεί να διαθέσει ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων (Λιμουζίνες, Van, Πουλμανάκια, Μοτοσυκλέτες, κλπ), ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.
  • Μελέτη Σχεδίων Ασφαλείας
  • Εκπαίδευση σε οργανικούς φύλακες Ιδιωτικών Εταιρειών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η τεχνική διεύθυνση της ARGOS SECURITY αναλαμβάνει την μελέτη, προσφορά, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κάθε είδους και μεγέθους.

  • Η εταιρεία αναλαμβάνει από συμβατικά συστήματα οικιών, έως και ειδικά συστήματα για τράπεζες, καταστήματα, γραφεία, κτίρια κλπ.
  • Όλα τα συστήματα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από προηγμένους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς οίκους, με υψηλά πρότυπα ποιότητας και με εγγύηση.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ARGOS SECURITY διατηρεί επιχειρησιακό Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο, με σκοπό να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε απαίτηση των πελατών της και για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους χώρους φύλαξης και άμεση επέμβαση όπου χρειάζεται.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η ARGOS SECURITY παρέχει Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για παραλείψεις ή ζημιές που θα προκληθούν με υπαιτιότητα του προσωπικού της εταιρίας.