Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (RSO)

Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

H ARGOS SECURITY A.E. είναι Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (RSO) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ISPS, για την διενέργεια αξιολογήσεων μέτρων ασφαλείας (PFSA) και την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων (PFSP) σε λιμένες της χώρας.

RSO